obrobka 1

У зв’язку з проведенням польових робіт з метою забезпечення
оптимальних умов життєдіяльності людини та охорони навколишнього
середовища при використанні пестицидів, агрохімікатів, інших засобів захисту
рослин, Судилківська сільська рада звертає увагу на наступне.
Відповідно до пункту 1.7 ДСанПіН 8.8.1.2.001-98, щорічно до початку
робіт із пестицидами плани їх використання різними підприємствами,
установами та організаціями, складені з урахуванням прогнозу видового складу
і поширеністю шкідливих комах, хвороб сільськогосподарських рослин, тварин
і птиць, бур’янів, повинні бути погоджені санітарно-епідеміологічною службою
(на теперішній час функції органів Держсанепіднагляду виконують органи
Держпродспоживслужби).
Обробка рослин та інших об’єктів повинна здійснюватися суворо за
показаннями з обов’язковим врахуванням економічної межі шкідливості,
ступеню розвитку хвороби рослин і бур’янів, а також прогнозу погоди.
Завчасно, але не менше чим за дві доби до початку проведення кожної
хімічної обробки суб’єкти підприємницької діяльності повинні сповіщати голів
сільських, селищних міських рад, ОТГ, власників суміжних
сільськогосподарських угідь та об'єктів про місця, строки і методи застосування
пестицидів та агрохімікатів.
У період проведення робіт в межах або поблизу населених пунктів у
радіусі  200 м від меж ділянок, що обробляються, повинні бути
встановлені попереджувальні написи.
Всі роботи з пестицидами слід проводити в ранні ранкові (до 10-00) і
вечірні години (18-00-22-00) при мінімальних висхідних повітряних потоках. Як
виняток, допускається проведення обробок у денні години у похмурі і
прохолодні дні з температурою навколишнього повітря нижче +10˚С.
Обприскування вентиляторними і штанговими обприскувачами допускається
при швидкості вітру до 3 м/с (дрібнокрапельне) і 4 м/с (крупнокрапельне).
Застосування гербіцидів із поливною водою шляхом дощування
(гербігація) допускається при швидкості вітру до 4 м/с.
Зона санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких
комплексів, місць проведення ручних робіт по догляду за сільгоспкультурами,
водойм і місць відпочинку при вентиляторному обприскуванні повинна бути не
менше 500 м, при штанговому і гербігації дощуванням – 300 м.
Згідно пункту 5.26 ДСП 382-96 заборонено проведення авіаційних обробок
пестицидами усіх груп токсичності з метою боротьби із шкідниками та
хворобами сільськогосподарських культур, лісових та інших земель, які
розташовані ближче:
– 5 км від міста постійного розташування медоносних пасік;
– 2 км від рибогосподарських водоймищ, відкритих джерел
водопостачання, місць випасу домашніх тварин, об’єктів природно-заповідного
фонду (заповідників, національних парків, ботанічних і зоологічних заказників
та інших);
-1 км від населених пунктів, тваринницьких і птахівничих ферм, а також
посівів сільськогосподарських культур що вживають без термічної обробки

(цибулі на перо, селера, кріп, огірки, помідори, суниця, малина, тощо.), сади,
виноградники та місць проведення сільськогосподарських робіт.
 Згідно Державних санітарних правил ДСТП 8.8.1.2.001-98
«Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному
господарстві»:
– в межах населеного пункту дозволяється обприскування ранцевими
обприскувачами при швидкості вітру до 4 м/с;
– у масштабах села забороняється повсюдна, одночасна обробка рослин
однотипним препаратом, яка може обумовити масове надходження в
атмосферне повітря населених пунктів аерозолю та токсичних парів;
– забороняється залишати пестициди та отруєні принади без охорони в
місцях застосування;
– не допускати, щоб діти мали вільний доступ до пестицидів;
– до виконання робіт  з пестицидами не допускаються особи віком до 18
років, вагітні жінки, що годують дітей, особи, що мають медичні
протипоказання  за станом здоров»я. Діти шкільного та дошкільного віку не
допускаються до роботи з пестицидами і на оброблені ними площі;
– працюти з пестицидами необхідно тільки в спецодязі, рукавичках,
захисних окулярах та респіраторах;
– у зоні роботи з пестицидами мають бути обладнані місця для відпочинку і
споживання їжі, які забезпечуються бачками з питною водою, рукомийником і
медичною аптечкою. Це місце повинно розташовуватися не ближче 200 м від
межі застосування пестицидів;
– керівники фермерських господарств, приватні підприємці зобов'язані
надавати в розпорядження працюючих з пестицидами засоби механізації,
спеціальний одяг і спецвзуття, засоби захисту рук, органів дихання, зору,
проводити навчання правилам техніки безпеки відповідно до вимог Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), затвердженого наказом Державного
комітету України з нагляду за охороною праці 26.01.2005 № 15;
– тривалість роботи з пестицидами першого і другого класів небезпеки не
повинна перевищувати 4 години, з іншими — 6 годин на добу (з доробкою
іншої частини робочого дня на операціях, не пов'язаних із застосуванням
пестицид
– не допускається проведення ручних робіт на оброблених ділянках
пестицидами після випадання опадів на передодні запланованого строку виходу
на роботу при температурі повітря вище 20С. У цих випадках строки виходу
збільшуються на одну добу;
– купувати пестициди та агрохімікати слід тільки в спеціалізованих
магазинах, де є всі необхідні дозвільні документи. Препарати повинні бути
фасованими та герметично запакованими.
Згідно ст. 20 Закону України «Про пестициди і агрохімікати» від
02.03.1995р. № 86/95-ВР, порушення вимог законодавства про пестициди і
агрохімікати тягне за собою цивільну, дисциплінарну, адміністративну або
кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

Також, у зв’язку з частими випадками загибелі бджіл через порушення
регламентів застосування пестицидів, та з метою запобігання таких випадків,
слід приділити особливу увагу дотриманню вимог законодавства при обробітках
інсектицидами медоносних рослин. При проведенні захисних заходів цих
культур необхідно застосовувати виключно препарати, дозволені до
використання в Україні, рекомендовані для цих культур у рекомендованих
нормах внесення.
Відповідно до ст. 37 Закону України «Про бджільництво» від 22.02.2000 р.
№1492-ІІІ, фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин
для обробки медоносних рослин, зобов'язані не пізніше ніж за три доби до
початку обробки через засоби масової інформації, органи місцевого
самоврядування попередити про це пасічників, пасіки яких знаходяться на
відстані до десяти кілометрів від оброблюваних площ. При цьому
повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк дії токсичності
препарату. На тарних етикетках пестицидів і агрохімікатів в обов’язковому
порядку повинні бути вказані номери державної реєстрації цих засобів, а також
інформація про клас небезпечності для бджіл («небезпечний для бджіл» або
«безпечний для бджіл»).
Неповідомлення (приховування) або надання неправдивої інформації про
виникнення загрози бджолам при застосуванні засобів захисту рослин, а також
порушення технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого
призначення, що призвело до погіршення умов у ареалах розселення бджіл, є
порушенням законодавства та відповідно до ст. 38 Закону України «Про
бджільництво» тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-
правову або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

//