zavantazhennya

Графік відключень електропостачання

Зад­ля ста­бі­лі­за­ції ро­бо­ти енер­го­сис­те­ми відсьогод­ні, 31 жов­тня, зап­ро­вад­же­но гра­фік по­го­дин­них від­клю­чень. Гра­фік вра­хо­вує по­чер­го­вість від­клю­чень спо­жи­ва­чів та пот­ре­бу збе­ре­жен­ня роз­по­ді­лу елек­трич­ної енер­гії об’єк­там кри­тич­ної ін­фраструк­ту­ри. На­ра­зі Хмель­ницьку об­ласть по­ді­ле­но на 4 чер­ги. Про це йдеть­ся на сай­ті Хмель­ницькоб­ле­нер­го.

cherhy vidkliuchen

Друга черга

  • с.Купино, с. Рудня Нова
  • с.Кліментовичі
  • Шепетівська виправна колонія № 98
  • ТОВ “ГРАНІТІНВЕСТ”

Третя черга

  • с.Білокриниччя, с. Савичі
  • с. Судилків: вул. Богдана Хмельницького, вул. Січових Стрільців, вул. Степана Бандери, вул. Княгині Ольги, вул. Івана Франка, вул. Незалежності, вул. Ярослава Мудрого, вул. Гранітна, вул. Лісова, вул. Джередьна, вул. Польова, вул. Калинова, вул. В»ячеслава Чорновола, вул. Івана Котляревського, вул. Бриківська, вул. Івана Мазепи, вул. Шевченка, прв. Січових Стрільців, прв. Княгині Ольги, прв. Івана Франка ,прв.Гранітний, прв.Віктора Лінника, прв. В»ячеслава Чорновола.
  • с.Травлин: вул. Квітнева, вул. Зарічна, вул. Покровська, вул. Центральна, вул. Молодіжна, вул. Вишнева, вул. Соборності, прв.Центральний, прв. Соборності.
  • с. Медведівка вул. Богдана Хмельницького, вул. Джерельна, вул. Молодіжна, вул. Озерна, вул. Партизанська, вул. Андрія Молодики.
  • с.Жолудки, с. Мальованка, с. Новичі, с. Поляни с. Медведівка: вул. Озерна.

Про­те, по­ря­док вве­ден­ня черг мо­же ко­ри­гу­ва­ти­ся згід­но з вка­зів­кою дис­петче­ра НЕК «Ук­ре­нер­го». 

//