original 1286458086

Хто несе відповідальність за напад на людину безпритульної собаки?

Статтею 12 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» визначено, що шкода, заподіяна особі або майну фізичної особи, а також шкода, заподіяна майну юридичної особи твариною, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її утримує.

Отже, якщо у собаки є господар, то він і нестиме відповідальність за напад такої тварини на людину (адміністративну, цивільну, а у деяких випадках і кримінальну).

Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини.

Для утримання безпритульних тварин створюються притулки для тварин, які можуть створюватися органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадськими і благодійними організаціями та фізичними особами. Притулки для тварин діють за рахунок коштів їх власників, а також будь-яких інших не заборонених законом джерел (стаття 15 Закону).

Місцеві бюджети можуть передбачати кошти на створення притулків для тварин та відшкодування витрат притулкам по утриманню тварин незалежно від форм власності.

Безпритульні та бродячі тварини підлягають вилову, поміщенню в карантинний майданчик та послідучої передачі власнику або у спеціалізований притулок. Шкода, заподіяна ними, підлягає відшкодуванню.

Відповідно до пункту 44 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність, належить до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад.

 Враховуючи положення статті 30 вказаного Закону, організація благоустрою населених пунктів та здійснення контролю за станом благоустрою належить до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

 Отже, відповідальність за безпритульних тварин покладається на територіальні громади, на території яких їх було виявлено.

 У відповідності до статті 3 Цивільного процесуального кодексу України кожна особа має право в порядку, встановленому цивільним процесуальним кодексом звернутись до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

 Особа має право вимагати відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок нападу собаки у випадку, якщо:

  • мало місце пошкодження її особистого майна (одяг тощо);
  • якщо особі було завдано каліцтво, інше ушкодження здоров’я внаслідок нападу собаки (статті 1167, 1187, 1195 ЦК України).

 Таким чином, тягар відповідальності за напад на людину безпритульної собаки лягає на відповідну МІСЦЕВУ РАДУ, яка буде відповідачем у разі позову до суду про відшкодування шкоди, завданої нападом такої тварини.

Шепетівське управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Хмельницькій області.

//