skachannye fajly

Інформація про нещасні випадки та професійні захворювання по Шепетівському відділенню

Шепетівським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області проаналізовано стан виробничого травматизму за 2020 рік та I  квартал 2021 року. Так за 2020 рік до відділення надійшло 65 повідомлень про нещасні випадки на виробництві (в т. ч. 2 випадки із смертельним наслідком, 3 випадки смерті на підприємстві, 1 груповий випадок та 49 повідомлень про захворювання медичних працівників на гостру респіраторну хворобу викликану коронавірусом COVID-19). Основними причинами нещасних випадків є організаційні, значна частка з яких – порушення трудової і виробничої дисципліни, невиконання працівниками вимог інструкцій з охорони праці, захворювання медичних працівників на СOVID 19.

 За I квартал 2021 року надійшло 5 повідомлень про нещасні випадки на виробництві (в т.ч. 1 повідомлення про захворювання медичного працівника на гостру респіраторну хворобу викликану коронавірусом COVID-19 та 2- смертельних випадки медичних працівників внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2). Рішенням Кабінету Міністрів України врегульовано процедуру розслідування випадків смерті медичних працівників внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Відповідні зміни до постанови КМУ «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» від 17.04.2019 № 337 Уряд прийняв на своєму засіданні 05.01.2021року. Рішення затверджено постановою КМУ за № 1. Зміни було напрацьовано з метою прискорення проведення розслідувань, а отже пришвидшення отримання потерпілими та членами їх родин страхових виплат від Фонду соціального страхування України. Вищезазначеним документом спрощено процедуру проведення розслідувань гострого професійного захворювання на COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, а також внесено зміни до складу комісії з розслідування (комісія складається з представників закладу охорони здоров’я).

Щодо розслідування нещасних випадків на виробництві, повідомлення про які надійшли протягом 2020 року та за I  квартал 2021 року до Шепетівського відділення, повідомляємо наступне:

-станом на 01.01.2021 року було завершено роботу комісій по розслідуванню 45 випадків, та складено 19 актів форми Н-1/П, та 26 актів форми Н-1/НП;

-станом на 19.03.2021 року завершено роботу 24 комісій по розслідуванню нещасних випадків на виробництві та складено 6 актів форми Н-1/П, та 18- форми Н-1/НП.

З метою здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, страховим експертом з охорони праці Шепетівського відділення  приймається участь у навчанні та роботі комісій з перевірки знань з питань охорони праці  підприємств. Крім того, на підприємствах, установах та організаціях проводяться семінари та наради, під час яких аналізується стан виробничого травматизму по відповідних галузях економіки, наводяться конкретні приклади та основні причини настання нещасних випадків (професійних захворювань), акцентується увага на основних організаційних заходах щодо попередження виробничого травматизму, зокрема таких, як проведення навчання працівників, залучення їх до роботи за спеціальністю, здійснення постійного керівництва та нагляду за роботою з боку керівників усіх ланок; організація раціонального режиму праці і відпочинку; забезпечення робітників спецодягом, спецвзуттям, особистими засобами захисту; виконання правил експлуатації обладнання.

 

Страховий експерт з охорони праці
 Божок Н.Л.

//