unnamed file

НАДАННЯ СТАТУСУ ДИТИНИ, ЯКА ПОСТРАЖДАЛА ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ ТА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

     Дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів – це дитина, яка внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту отримала поранення, контузію, каліцтво, зазнала фізичного, сексуального, психологічного насильства, була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалася до участі у військових формуваннях або незаконно утримувалася, у тому числі в полоні.
     Право на отримання статусу має дитина, а також особа, яка на час воєнних дій, збройних конфліктів, збройної агресії Російської Федерації не досягла 18 років (повноліття), і в результаті:
     – отримала поранення, контузію, каліцтво;
     – зазнала фізичного насильства -отримання дитиною у період її перебування в зоні воєнних дій та збройних конфліктів тілесних ушкоджень різного ступеня, які завдали їй фізичного болю, спричинили розлад її здоров’я;
     – сексуального насильства – перенесені дитиною дії сексуального характеру у період її перебування в зоні воєнних дій та збройних конфліктів, зокрема: демонстрування статевих органів; статевий акт у присутності дитини; статеві зносини чи розпусні дії з дитиною, задоволення статевої пристрасті з дитиною; втягнення дитини в зайняття проституцією або примушування її до зайняття проституцією; примушування до участі у виготовленні зображень, кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм, інших предметів порнографічного характеру, а також інші правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканності дитини;
     – психологічного насильства – моральні та психологічні страждання (травми) дитини, що не потребують доведення, і які вона перенесла внаслідок її проживання/перебування в умовах воєнних дій, збройних конфліктів, тимчасової окупації, її внутрішнього переміщення або переміщення за кордон, як наслідок залишення свого місця проживання/перебування у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, а також загибелі (зникнення безвісти), потрапляння у полон, смерті внаслідок отриманих у результаті збройного конфлікту поранення, контузії або каліцтва на території України чи за кордоном її батьків або одного з них – із числа цивільних осіб, а також її батьків або одного з них – з числа осіб, визначених пунктом 2 Порядку надання статусу члена сім’ї;
     – була викрадена або незаконно вивезена за межі України;
     – залучалася до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;
     – незаконно утримувалася, у тому числі в полоні;
     – зазнала психологічного насильства.
      Наслідками воєнних дій і збройних конфліктів для дитини можуть бути одна, кілька або всі обставини, вище зазначені. Під час надання дитині статусу заявником визначається обставина, яка мала найбільший негативний вплив на стан здоров’я та розвиток дитини.
      ХТО МОЖЕ ЗВЕРНУТИСЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СТАТУСУ?
     – дитина самостійно (з 14 років);
     – законний представник дитини;
     – родичі дитини (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра), вітчим, мачуха у разі, коли дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють;
     – представник органу опіки та піклування.
     КУДИ НЕОБХІДНО ЗВЕРТАТИСЯ?
Звертатися з документами слід до служби у справах дітей за місцем проживання або перебування.
     ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО ПОДАТИ?
     – заяву про надання статус;
     – згоду на обробку персональних даних;
     – свідоцтво про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
     – документ, що посвідчує особу заявника;
     – документ, що підтверджує повноваження законного представника дитини (у разі коли дитина постійно проживає/перебуває у закладі охорони здоров’я, закладі освіти або іншому дитячому закладі, – документа, що підтверджує факт перебування дитини в такому закладі) або родинні стосунки між дитиною та заявником;
     – довідку про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності);
     – паспорт громадянина України, виготовленого у формі книжечки (у разі наявності);
     – паспорт громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон у формі е-паспорта або е-паспорта для виїзду за кордон (у разі наявності);
     – витяг з реєстру територіальної громади (у разі наявності).
     Важливо! У разі відсутності відомостей про задеклароване/зареєстроване місце проживання/перебування дитини або документів, доказами підтвердження її місця проживання/перебування на території, на якій ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованій Російською Федерацією, можуть бути відомості, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, або документи про право власності батьків або дитини на рухоме чи нерухоме майно, або свідоцтво про базову загальну середню освіту, або атестат про повну загальну середню освіту, або документ про професійно-технічну освіту, або табель успішності, або учнівський квиток, або медичні документи, або свідоцтво про народження дитини.
     – документи, які підтверджують обставини через, які постраждала дитина.
     КИМ НАДАЄТЬСЯ СТАТУС?
     Органом опіки та піклування:
     – за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання/перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи, за місцем звернення, якщо місце проживання/перебування дитини не задеклароване/ не зареєстроване або задеклароване/зареєстроване на території, на якій ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованій Російською Федерацією;
     – за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування.
     КОЛИ І ЯК БУДЕ НАДАНО СТАТУС?
     Рішення про надання або відмову в наданні статусу приймається органом опіки та піклування протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання статусу за результатами розгляду комісії з питань захисту прав дитини відповідно до поданих документів.
     Важливо! У рішенні зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження/паспорта, адреса місця проживання/перебування дитини, обставини, за яких вона постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (за винятком сексуального насильства, яке позначається літерою “А”), документи, що підтверджують такі обставини, а також дата і номер протоколу засідання комісії з питань захисту прав дитини.
     ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПІДСТАВИ СКАСУВАННЯ СТАТУСУ?
     – встановлення недостовірних відомостей у поданих документах;
     – непідтвердження обставин під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за заявою про вчинення злочину щодо дитини або судового розгляду.
     ВАЖЛИВО!
     Досягнення повноліття не є підставою для скасування статусу.
//