Нормативні документи ЦНАП

  1. Закон України «Про адміністративні послуги»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text

  1. Постанова КМУ «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2013-%D0%BF#Text

  1. Постанова КМУ «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/118-2013-%D0%BF#Text

  1. Розпорядження КМУ «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/523-2014-%D1%80#Text

  1. Постанова КМУ «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2013-%D0%BF#Text

 

//