obgov

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, вказаної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
ТОВ «Шепетівський гранкар’єр» має діючий спеціальний дозвіл №3016 від 29.05.2003р. року на користування надрами Рудня-Новенське 1 родовища мігматитів.
Родовище Рудня-Новеньське-1 розташоване на лівому березі р. Цвітохи в 300 м на південний схід від с. Рудня-Новенька Шепетівського району Хмельницької області. Ліцензійна площа родовища складає 33,4 га, площа гірничого відводу – 39,08 га.
В межах спеціального дозволу на користування надрами №3016 була здійснена геолого-економічна переоцінка родовища мігматитів Рудня-Новеньське-1 станом на 01.01.2020р. Балансові запаси зросли на 6155,5 тис.м^ за рахунок перекваліфікації запасів у балансові у звязку з намірами користування надр залучити до розробки всі запаси, що залягають у межах спеціального дозволу.
2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «Шепетівський гранкар’єр », код ЄДРПОУ 05470845, адреса: 30433, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Рудня-Новенька директор – Ярощук В.І.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство енергетики та захисту довкілля України, що розташоване за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополіта Василя Липківського, 35, тел.(044) 206-31-64, (044)206- 31-15, контактна особа Шимкус Марина Олександрівна.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Документ дозвільного характеру або інший акт органу державної влади чи органу місцевого самоврядування у порядку, встановленому законодавством для відповідних рішень та виконання особливих умов діючого спеціального дозволу на користування надрами.
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань.
Тривалість громадського обговорення становить, 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у заголовку оголошення) та надання громадськості доступу до звіту із оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку про оцінку впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання відбудуться 16.06.2020 р. о 12-00 в приміщені сільського клубу, яка розташована за адресою: Хмельницька обл., Шепетівськиіі р-н,
с.Рудня-Новенька
6. Державниіі орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Міністерство енергетики та захисту довкілля України, що розташоване за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополіта Василя Липківського, 35, тел.(044) 206-31-64, (044)206- 31-15, контактна особа Шимкус Марина Олександрівна.
7. Орган, до якого надаються зауваження чи пропозиції, та строки падання зауважень і пропозиції
Міністерство енергетики та захисту довкіпля України, що розташоване за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополіта Василя Липківського, 35, тел.(044) 206-31-64, (044)206- 31-15, e-mail. m,shimkus@menr.gov.iia контактна особа Шимкус Марина Олександрівна. Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного у абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 183 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, вказаного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними. Приміщення Судилківської сільської ради, адреса: 30430, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Судилків, вул. Героїв Майдану, буд. 54, а також адмінприміщення ТОВ «Шепетівський гранкар’єр», адреса 30433, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Рудня-Новенька.
//