УВАГА!
VTRATA GODUVALNYKA

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника

Призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні.
До непрацездатних членів сім’ї належать, зокрема:
 чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли віку 65 років, або віку, передбаченого статтею 26 Закону України від 09.07.2003 № 1058 “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” *;
 діти до 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;
 діти, які навчаються, – до завершення навчання, але не довше 23 років; діти сироти – до 23 років;
 чоловік (дружина), один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника незалежно від віку і працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.
При цьому дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні. 
* – пенсії у зв’язку з втратою годувальника за загиблого військовослужбовця призначається батькам, дружині (чоловіку) на 5 років раніше пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України від
09.07.2003 № 1058 “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, або якщо вони мають право на дострокову пенсію за віком, або на пенсію на пільгових умовах.
 Пенсії у зв’язку з втратою годувальника із солідарної системи Умови призначення та розміри визначені Законом України від 09.07.2003 № 1058 – IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (статті 36 – 39). Призначаються за наявності у годувальника на день смерті страхового стажу від 1до 15 років (необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому помер годувальник).
Розміри пенсій у зв’язку з втратою годувальника визначаються виходячи з розміру пенсії за віком померлого годувальника:
 50 % пенсії за віком – на одного непрацездатного члена сім’ї;
 100 % пенсії за віком – на двох та більше непрацездатних членів сім’ї. Розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника не може бути нижче:
 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – на одного непрацездатного члена сім’ї (з 01.12.2022 – 2093 грн);
 120 % – на двох (з 01.12.2022 – 2511,60 грн);
 150 % – на трьох і більше непрацездатних членів сім’ї (з 01.12.2022 – 3 139,50 грн).
 Пенсії в разі втрати годувальника за померлого/загиблого військовослужбовця
Умови призначення та розміри визначені Законом України від 09.04.1992 року № 2262-XII “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (статті 29 – 42).
Пенсія в разі втрати годувальника за померлого/загиблого військовослужбовця призначається членам сім’ї якщо годувальник:
 помер/загинув у період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби або пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період
проходження служби;
 на момент смерті був “військовим” пенсіонером. Розмір пенсії залежить від причини смерті годувальника. Якщо годувальник помер/загинув при виконанні обов’язків військової служби пенсія призначається:
 у розмірі 70% грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї – батька, дружини (чоловіка), або іншого непрацездатного члена сім’ї померлого/загиблого годувальника, якщо право на пенсію має один непрацездатний член сім’ї;
 у розмірі 50% грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатних члени сім’ї (крім батьків, дружини (чоловіка)).
Якщо годувальник помер/загинув внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, пенсія обчислюється в розмірі 30% грошового забезпечення годувальника.
Пенсія в разі втрати годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї не може бути меншою ніж два розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.12.2022 – 4186 грн).
 Пенсії у зв’язку з втратою годувальника за особу, постраждалу внаслідок Чорнобильської катастрофи
Порядок обчислення визначено Законом України від 28.02.1991 № 796-ХІI “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (статті 54, 59) та Порядком обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210 “Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
Пенсія призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків виходячи:
 із заробітної плати, одержаної годувальником за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках (пункт 9 Порядку);
 або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня відповідного року (пункт 9¹ Порядку).
 Пенсії у зв’язку з втратою годувальника членам сімей працівників прокуратури Умови призначення та розміри визначені Законом України від 14.10.2014 № 1697- VІІ “Про прокуратуру” (частина дев’ятнадцята стаття 86).
Призначається непрацездатним членам сім’ї прокурора або слідчого, які були на його утримані, за наявності у померлого годувальника стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.
Розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника визначається із заробітної плати померлого годувальника:
 60 % – на одного члена сім’ї ;
 70 % – на двох і більше членів сім’ї.