УВАГА!
Stazh Lytva

ПОРЯДОК ВРАХУВАННЯ СТРАХОВОГО (ТРУДОВОГО) СТАЖУ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ (ПЕРЕРАХУНКУ) ПЕНСІЇ В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД РОБОТИ В ЛИТОВСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Між Україною та Литовською Республікою укладено Договір про соціальне забезпечення від 23.04.2001 (набув чинності з 08.02.2002) (далі Договір), який базується за пропорційним принципом.

Згідно Договору при призначенні пенсії в Україні враховувався страховий стаж, набутий на території Литовської Республіки по 31.12.1991.

За період страхового стажу на території Литви з 01.01.1992  пенсія призначалась за законодавством Литовської Республіки її компетентними органами.

Відповідно до пункту 1 статті 33 Договору пенсії, призначені до набрання чинності цим Договором, не переглядалися.

29.09.2022 набула чинності Угода між Україною та Литовською Республікою, про внесення змін і доповнень до Договору між Україною та Литовською Республікою про  соціальне забезпечення (далі – Угода).

Статтю 1 Угоди доповнено підпунктом 12 із визначенням поняття «радянський стаж»:

«радянський стаж» – період до 1 червня 1991 року на території колишнього СРСР, за винятком територій України та Литовської Республіки, що зараховується до страхового (трудового) стажу згідно із законодавством кожної зі Сторін.  

Крім того, внесені зміни та доповнення в статті 13,15 та 32 Договору. Відповідно до внесених змін при встановлені права на пенсію компетентна установа однієї Сторони з метою підсумування стажу за необхідності враховує періоди страхування, накопичені згідно із законодавством іншої Сторони, та періоди радянського стажу, які згідно з цим Договором зараховує компетентна установа іншої Сторони, за умови що цей стаж не збігається повністю або частково в часі.

У разі врахування страхового (трудового) стажу для визначення права на призначення пенсії компетентна установа кожної зі Сторін розраховує розмір пенсії та виплачує її тільки за страховий (трудовий) стаж, накопичений відповідно до законодавства, що застосовується цією компетентною установою.

Радянський стаж зараховується і пенсія за цей стаж призначається особі компетентною установою тієї Сторони, на території якої накопичено більший страховий (трудовий). При однаковій тривалості страхового (трудового) стажу, накопиченого на території Сторін, радянський стаж зараховує компетентна установа тієї Сторони, в якій особа була застрахована в останній раз.

До прикладу:  Іванов В.В. досягнув віку 60 років та 28.12.2022 звернувся за призначенням пенсії за віком на території України.

Необхідний страховий стаж для призначення пенсії за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» – 29 років.

Страховий стаж заявника, набутого на території України  складає 23 роки (з 01.01.1994 по 31.12.2016) та 12 років (з 01.09.1981 по 31.08.1993) набутий на території Литви.  

Зважаючи на те, що у заявника відсутній необхідний український страховий стаж 29 років, для визначення права на пенсію враховується литовський страховий стаж.

Розмір пенсії обчислюється виключно за український страховий стаж (23 роки).

Згідно Угоди статтю 33  Договору, відповідно до якої пенсії, призначені до набрання чинності цим Договором, не переглядаються, виключено.

Відповідно до статті 2 Перехідних положень Угоди пенсії призначені, до набрання чинності цією Угодою, можуть бути переглянуті за заявою особи, поданою відповідно до Положень Договору.

Якщо після перегляду розмір пенсії зменшується порівняно з тією, що виплачувалась раніше, особі виплачуватиметься пенсія, яку вона отримувала до перегляду.

Після подання особою заяви про перерахунок пенсії компетентні установи обох Сторін проводять попередній розрахунок її розміру, і якщо розмір пенсії збільшується, після подання особою додаткової заяви виплата переглянутої пенсії розпочинається з першого числа місяця, наступного після місяця подання додаткової заяви.