УВАГА!
povidomlennya pro planovu diyalnist2

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ШЕПЕТІВСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР “ПРОНЕКС” 39862645 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

Підприємство планує продовжувати розробляти Судилківське родовище з метою промислового видобування гранодіоритів для виробництва фракційного щебеню та каменю бутового. Спосіб розробки – відкритий (кар’єрний) з буро-вибуховими роботами. Система розробки – транспортна з паралельним просуванням фронту гірничих робіт та зовнішнім розташуванням відвалів розкривних порід. Виробнича потужність кар’єру по корисній копалині в щільному тілі становить до 450 тис.м3 в рік. Корисна копалина родовища представлена незміненими і порушеними вивітрюванням гранодіоритами середньою потужністю 63,7 м до горизонту підрахунку запасів +175,0 м. За своїми фізико-механічними властивостями гранодіорити родовища придатні для виробництва щебеню (ДСТУ Б В.2.7-75-98) і бутового каменю (ДСТУ Б В.2.7-241:2010). Потужність розкривних порід (ґрунтово-рослинний шар, піщано-глинисті відклади, жорства) в середньому 16,1 м. Родовище повністю розкрите. Сумарний водоприток за рахунок атмосферних опадів і підземних вод на прикінцевий термін експлуатації родовища складе 1100 м3/добу. Екскавація корисної копалини виконується гідравлічним екскаватором CATERPILLAR 349 (об’єм ковша 3,4 м3) і фронтальним навантажувачем CATERPILLAR 980 (об’єм ковша 5,0 м3) із попереднім розпушенням буро-вибуховими роботами методом свердловинних зарядів та транспортування на дробильно-сортувальний комплекс автосамоскидами SINOTRUK N7G (об’єм кузова 19 м3) і SITRAK C7H (об’єм кузова 21 м3). Для дроблення негабариту використовується навісний гідромолот, змонтований на екскаваторі. На допоміжних роботах використовуються бульдозери LiuGong CLG B230 і LiuGong CLG950Е, а також міні-навантажувач з боковим поворотом LiuGong CLG385В (об’єм ковша 0,5 м3). Розробка пухких розкривних порід виконується гідравлічним екскаватором LiuGong CLG950Е (об’єм ковша 3,1 м3), з подальшим навантаженням у автосамоскиди SINOTRUK N7G і транспортуванням у зовнішні окремі відвали. Після відпрацювання кар’єру будуть виконані роботи з гірничотехнічної і біологічної рекультивації порушених гірничими роботами площ земель.