УВАГА!
DPI

Правильне заповнення платником обов’язкових полів реквізиту «Призначення платежу» – важливий фактор своєчасного зарахування податків

Головне управління ДПС у Хмельницькій області, як і уся Державна податкова служба України працює в оперативному режимі та продовжує забезпечувати ведення обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску з метою наповнення бюджету. В зв’язку із цим важливим фактором своєчасного та вірного зарахування податків є правильне заповнення платником усіх обов’язкових полів реквізиту «Призначення платежу» під час оформлення розрахункових документів.

Нормативний документ, відповідно до якого платники податків  повинні заповнювати поле «Призначення платежу» платіжного документу при сплаті податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування – це «Порядок  заповнення реквізиту “Призначення платежу” розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки» (далі – Порядок) затверджений наказом Міністерства фінансів України (далі – МФУ) від 24.07.2015  № 666,                          із змінами внесеними наказом МФУ від 31.12.2020 №847.

Згідно з нормами п. 1 Порядку реквізит “Призначення платежу” розрахункового документу заповнюється таким чином:

поле N 1:   друкується службовий код (знак) “*” (ознака платежу);

поле N 2:  друкується розділовий знак “;” та код виду сплати (формат ссс – тризначне число);

поле N 3:  друкується розділовий знак “;” та код клієнта (РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті або запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії);

1) абзац десятий пункту 1 розділу І виключено

2) абзац одинадцятий пункту 1 розділу І виключено

3) абзац дванадцятий пункту 1 розділу І виключено

поле N 4:  друкується розділовий знак “;” та роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Кількість знаків, ураховуючи зазначені вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною реквізиту “Призначення платежу” електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України, при цьому використання символу “;” не допускається.

У разі сплати платежу до бюджету в іноземній валюті обов’язково вказується код класифікації доходів бюджету.

У разі здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість (далі – ПДВ) за деклараціями, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету за електронними висновками територіальних органів Державної податкової служби України (далі – територіальні органи ДПС), поля N 5 та N 6 заповнюються таким чином:

поле N 5: друкується розділовий знак “;” та дата декларації, на підставі якої здійснюється відшкодування ПДВ, або дата електронного висновку про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені (формат – ДД.ММ.РРРР). Платником інших податків поле N 5 не заповнюється;

поле N 6: друкується розділовий знак “;” та номер декларації, на підставі якої здійснюється відшкодування ПДВ, або номер електронного висновку про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені.  Платником інших податків поле N 6 не заповнюється;

поле N 7: друкується розділовий знак “;” Платником податків поле N 7 не заповнюється.

Водночас звертаємо увагу, що під час заповнення полів не допускаються пропуски (пробіли) між цифрами та службовими знаками, між словами та службовими знаками.

Отже, правильне заповнення поля “Призначення платежу” – це запорука своєчасного та вірного зарахування ваших податків і зборів по відповідному платнику податків.

Головне управління ДПС у Хмельницькій області висловлює безмежну вдячність усім платникам податків за сумлінну сплату у цей нелегкий час.

 

Валентина Ординська, начальник Шепетівської ДПІ
Головного управління ДПС у Хмельницькій області