УВАГА!
images

Шепетівська ДПІ повідомляє: затверджено форму електронної одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядок її подання

З метою реалізації Закону України від 15.06.2021 № 1539 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету» наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2021 № 439 затверджено форму електронної  одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядок її подання.

Нагадаємо, що одноразове (спеціальне) добровільне декларування проводиться з 01 вересня 2021 року до 01 вересня 2022 та передбачає сплату збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування.

Так, одноразова (спеціальна) добровільна декларація подається безпосередньо декларантом до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в електронній формі з урахуванням вимог та особливостей, встановлених Кодексом.

В декларації відображаються відомості про декларанта; відомості про об’єкти декларування; самостійно визначена декларантом у національній валюті база для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування.

В одноразовій (спеціальній) добровільній декларації не зазначається інформація про джерела одержання (набуття) декларантом об’єктів декларування.

У кінці одноразової декларації проставляється відмітка, якою декларант підтверджує, що відносно нього не застосовувалися з боку України спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» та починаючи з 01 січня 2005 року декларант не подавав або не мав права подавати декларації відповідно до законів, що визначають чи визначали правові та організаційні засади у сфері запобігання корупції (крім тих, які претендували або претендують на зайняття посад, перебування на яких вимагає чи вимагало від особи подання відповідної декларації, та не були призначені або обрані на відповідні посади).

Одноразова (спеціальна) добровільна декларація подається в електронній формі засобами електронного зв’язку через електронний кабінет з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Декларант може додати до одноразової декларації відповідні документи або належним чином засвідчені їх копії, що підтверджують вартість об’єктів декларування, які знаходяться (зареєстровані) на території України.

Обов’язково підтверджується вартість об’єктів декларування шляхом додання до декларації засвідчених належним чином копій документів, у разі якщо такі об’єкти знаходяться (зареєстровані) за межами України та/або у разі декларування валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні, та прав грошової вимоги, визначених Кодексом.

У разі подання платником податків одноразової (спеціальної) добровільної декларації, заповненої з порушенням вимог Кодексу, така декларація вважається неподаною та на декларанта не поширюються передбачені Кодексом державні гарантії та звільнення від відповідальності.

Валентина Ординська, начальник Шепетівської ДПІ
Головного управління ДПС у Хмельницькій області