skachannye fajly

Шепетівське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області інформує, щодо порядку розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві:

З 01.07.2019 року діє новий Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. №337.
Відповідно до нового Порядку розслідування обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві (далі-Порядок), необхідно звернути увагу на наступні зміни.
1.Порядок визначає процедуру проведення розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сталися з особами, визначеними частиною першою статті 35 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
2. Вимоги Порядку поширюються на всіх юридичних і фізичних осіб, які відповідно до законодавства України використовують найману працю, та осіб, зазначених статтею 35 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
3. Повідомлення про нещасний випадок надається за місцем настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), а у разі настання нещасного випадку внаслідок події (аварії, катастрофи тощо) під час руху транспортних засобів усіх видів за місцем реєстрації підприємства (установи, організації):
-територіальному органові Держпраці;
-робочому органові Фонду;
-керівникові підприємства (установи, організації), на території якого сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), якщо потерпілий є працівником іншого підприємства (установи, організації);
-керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві(в установі, організації) кількох профспілок-керівникові профспілки, членом якої є потерпілий), а у разі відсутності профспілки-уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці;
-уповноваженому органові чи наглядовій раді підприємства (у разі її утворення);
-органові ДСНС у разі, коли нещасний випадок стався внаслідок пожежі.
Якщо нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) підлягають спеціальному розслідуванню відповідно до пункту 10 цього Порядку, повідомлення про нещасний випадок додатково надсилається:
-місцевій держадміністрації або органові місцевого самоврядування (у разі відсутності уповноваженого органу чи наглядової ради підприємства);
-органові галузевої профспілки вищого рівня, а у разі його відсутності територіальному профоб’єднанню;
-органові поліції (у разі настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), що призвели до тяжких (у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого) чи смертельних наслідків, смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків).
Розслідування (спеціальне розслідування) проводиться у разі настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), у тому числі про які своєчасно не повідомлено роботодавцю чи внаслідок яких втрата працездатності потерпілого настала не одразу.
Строк давності для розслідування нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь) на виробництві становить три роки з дня їх настання.
У разі встановлення факту нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) рішенням суду розслідування проводиться незалежно від дати їх настання.

НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК! ЯК ДІЯТИ?

* Терміново повідомити протягом двох годин засобами зв’язку та не пізніше наступного робочого дня (повідомлення на паперовому носії згідно з додатком 2 до Порядку):
-Територіальному органові Держпраці
-Робочому органові Фонду
* Створити комісію з розслідування
* До роботи в комісії залучити страхового експерта Фонду
* Протягом п’яти робочих днів провести розслідування
* Визначити обставини та причини
* Встановити осіб, винних у настанні нещасного випадку
* Розробити заходи щодо усунення причин та запобігання подібним нещасним випадкам
* Скласти акт за формою Н-1 (Н-1/П або Н-1/НП)
Смертельний або груповий випадок
• Терміново, повідомити протягом двох годин засобами зв’язку та не пізніше наступного робочого дня (повідомлення на паперовому носії згідно з додатком 2 до Порядку):
–Територіальному органові Держпраці
-Робочому органові Фонду
• Забезпечити роботу комісії із спеціального розслідування

Страховий експерт з охорони праці Божок Н.Л.

//