УВАГА!
0180316 7881

Щодо заборони використання пестицидів та агрохімікатів

На сьогодні однією з найактуальніших екологічних проблем є вирішення питання поводження з пестицидами та агрохімікатами в Україні.
Статтею 12 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» встановлено, що при їх застосуванні здійснюється комплекс заходів відповідно до регламентів, встановлених для певної ґрунтово-кліматичної зони, з урахуванням попереднього агрохімічного обстеження ґрунтів, даних агрохімічного паспорта земельної ділянки (поля) і стану посівів, діагностики мінерального живлення рослин, прогнозу розвитку шкідників і хвороб.
Застосування пестицидів і агрохімікатів на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення здійснюється відповідно до законодавства, а саме, на землях природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного або історико-культурного призначення забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан природних та історико-культурних комплексів та об’єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням, тобто використання і зберігання на території заповідних об’єктів отрутохімікатів, пестицидів та агрохімікатів забороняється.
На даний час існує нагальна потреба здійснення належного контролю за дотриманням суб’єктами господарювання регламентів застосування пестицидів та агрохімікатів, норм їх внесення під час застосування, а також використання препаратів, які включені до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.
У зв’язку з цим та з метою недопущення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття наголошуємо на необхідності дотримання заповідного режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду, зокрема в частині заборони використання і зберігання пестицидів та агрохімікатів на території заповідних об’єктів.